Първичен преглед

Преглед на пациента (анамнеза, статус), анализ на резултати от лабораторни изследвания, изготвяне на меню.

цена: 50. 00 лева

Вторичен преглед

Проследяване на показателите и резултатите на пациента от първичния преглед и изготвяне на последващо меню.

цена: 38. 00 лева